Меню Закрити

Назва навчального закладу- Довговільський  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

 Кількість  класів – 20,

з них інклюзивних класів – 3    .

 Кількість  учнів – 360,

з них навчається індивідуально –  7 учнів.

Кількість груп ДНЗ – 2.

Кількість дітей дошкільного віку – 43.

   За Статутом тип навчального закладу: навчально-виховний комплекс; структура навчального закладу: дошкільний навчальний заклад та загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів.

      Довговільсьский НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  здійснює планування своєї діяльності на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту», Концепції «Нова українська школа»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Концепції профільного навчання у старшій школі з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63); наказу Міністерства освіти і науки України №1009 від 19 серпня 2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222», №8 від   12.01.2016 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в  загальноосвітніх навчальних закладах”, мовного законодавства, Декларації прав дитини, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми «Обдарована молодь», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Постанов Уряду про  школу та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, Статуту школи.

          Навчально-виховний процес у      Довговільському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» здійснюється  українською мовою.

Довговільський навчально  – виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

здійснює діяльність за напрямами:

  • дошкільна освіта:

2 групи з короткотривалим перебуванням  (5-6  років);

  • загальна середня освіта:

початкова освіта (1-4 класи);

базова загальна середня освіта (5 – 9 класи).;

повна загальна середня освіта (10 – 11 класи).;

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень. Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження на учнів.